Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia

Related Articles

VINALICA’S PROGRAM OF ARTIFICIAL INSEMINATION TECHNIQUE TRAINING...

I. Yenue, Time, Material and Lecture. Yenue: Dong Nguyen, Tu Son, Bac Ninh Time for Course: 21 days Material: Class-room, dinning room, bed room, practical...

VINALICA’S content of Enhanced Artificial Insemination...

I. Yenue, Time, Material and Lecture. Yenue: Dong Nguyen, Tu Son, Bac Ninh Time for Course: 7 days Material: Class-room, dinning room, bed room, practical...

FORMATION HISTORY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM GIỐNG GIA SÚC LỚN TRUNG ƯƠNG I, Giai đoạn 1: Năm 2001- 2004 – Công ty Kỹ thuật...

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Dismiss