GIỚI THIỆU

Hệ thống tổ chức, sơ đồ hoạt động

    1. HỆ THỐNG TỔ CHỨC   2. SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG  

Read more→

Tiềm năng thế mạnh của Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

1. Có đủ các giống trâu bò ngoại thuần chủng cao sản chất lượng cao chuyên sữa (Holstein Friesian; Jersey), chuyên thịt (Brahman, Doughtmaster, Red Angus) trâu đực giống nội và trâu đực giống Murrah cao sản. 2. Có hệ thống chuồng trại, dây chuyền và công nghệ sản xuất tinh đông lạnh tiên tiến …

Read more→

Giới thiệu Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

Sách giới thiệu Trung tâm   Chức năng – Nhiệm vụ của Trung tâm   1. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. 2. Đào tạo tập huấn cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giống, chủ trang trại và chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật …

Read more→

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua