Bò lai Red Angus

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua