Hệ thống tổ chức, sơ đồ hoạt động

1. HỆ THỐNG TỔ CHỨC

4.12.8.he thongTO CHUC (3) (1)

2. SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

so do hoat dong da chinh sua

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua