HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trung tâm Giống gia súc lớn Trung Ương chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trong cải tạo đàn bò tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

  Đoàn công tác do TS. Lê Bá Quế, Giám đốc Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương làm trưởng đoàn đi thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Nông Lâm Lào năm 2016 Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào có diện tích 236.800 km2, gồm 16 tỉnh và 1 thành phố …

Read more→

Trung tâm Giống gia súc lớn Trung Ương hợp tác với Hiệp hội các nhà sản xuất giống bò Brahman Hoa Kỳ (ABBA) về công tác chọn lọc và cải tạo giống bò thịt

  Bà J. D. Sartwelle, Jr. – Chủ tịch ABBA cùng một số nhà sản xuất giống bò Brahman Hòa Kỳ thăm và làm việc với Trung tâm Giống gia súc lớn Trung Ương (tháng 11 – 2016) Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương (VINALICA) đã và đang hợp tác với Hiệp hội …

Read more→

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua