History of Vinalica

History of Vietnam Ruminant Breeding Center

I, Giai đoạn 1: Năm 2001- 2004 – Công ty Kỹ thuật truyền giống Gia súc Trung ương

 

II, Giai đoạn 2: 2005-2007 – Công ty TNHH Một thành viên giống gia súc lớn Trung ương

 

III, Giai đoạn 3: 2007 – nay: Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

 

vinalica-sodohoatdong

he thong thong tin vinalica

 

trinh do nhan su vinalica

 

 

Related Articles

FORMATION HISTORY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM GIỐNG GIA SÚC LỚN TRUNG ƯƠNG I, Giai đoạn 1: Năm 2001- 2004 – Công ty Kỹ thuật...

Organization, activity diagrams

Vietnam Ruminant Breeding Center

Potential advantages

Vietnam Ruminant Breeding Center POTENTIAL AND ADVANTAGE OF VINALICA Has many high-yieling breeds such as dairy breeds (Holstein Friesian, Jersey), beef...

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Dismiss