INTRODUCTION

FORMATION HISTORY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM GIỐNG GIA SÚC LỚN TRUNG ƯƠNG I, Giai đoạn 1: Năm 2001- 2004 – Công ty Kỹ thuật truyền giống Gia súc Trung ương 6 đơn vị hạch toán độc lập: Xí nghiệp Truyền giống và cung ứng trâu bò (Từ Sơn – Bắc Ninh), Trung …

Read more→

Organization, activity diagrams

Vietnam Ruminant Breeding Center

Read more→

Potential advantages

Vietnam Ruminant Breeding Center POTENTIAL AND ADVANTAGE OF VINALICA Has many high-yieling breeds such as dairy breeds (Holstein Friesian, Jersey), beef breeds (Brahman, Drought master, Red Angus), local buffalo, and Murrah buffalo. Has modern farm system and advanced equipment for producing frozen semen. Has high quality human resources. Frozen semen of VINALICA are assessed as …

Read more→

FUNCTION AND MISSION

Vietnam Ruminant Breeding Center FUNCTION AND MISSION OF VINALICA Research, technology transfer and international cooperation Training of technical staffs, breeding managers, farmers, and transferring animal husbandry technology. Keeping breeds, selecting breeds bulls to produce, store, and sell frozen semen (brand name VINALICA) for 63 provinces in the country and export. Cooperating with the provinces to …

Read more→

History of Vinalica

History of Vietnam Ruminant Breeding Center I, Giai đoạn 1: Năm 2001- 2004 – Công ty Kỹ thuật truyền giống Gia súc Trung ương   II, Giai đoạn 2: 2005-2007 – Công ty TNHH Một thành viên giống gia súc lớn Trung ương   III, Giai đoạn 3: 2007 – nay: Trung tâm Giống gia …

Read more→

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Dismiss