Organization, activity diagrams

Vietnam Ruminant Breeding Center

Related Articles

FORMATION HISTORY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM GIỐNG GIA SÚC LỚN TRUNG ƯƠNG I, Giai đoạn 1: Năm 2001- 2004 – Công ty Kỹ thuật...

Potential advantages

Vietnam Ruminant Breeding Center POTENTIAL AND ADVANTAGE OF VINALICA Has many high-yieling breeds such as dairy breeds (Holstein Friesian, Jersey), beef...

FUNCTION AND MISSION

Vietnam Ruminant Breeding Center FUNCTION AND MISSION OF VINALICA Research, technology transfer and international cooperation Training of technical staffs,...

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Dismiss