FORMATION HISTORY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM GIỐNG GIA SÚC LỚN TRUNG ƯƠNG

I, Giai đoạn 1: Năm 2001- 2004 – Công ty Kỹ thuật truyền giống Gia súc Trung ương

6 đơn vị hạch toán độc lập: Xí nghiệp Truyền giống và cung ứng trâu bò (Từ Sơn – Bắc Ninh), Trung tâm tinh đông lạnh Môncađa (Tản Lĩnh – Ba Vì – Hà Tây), Xí nghiệp truyền giống gia súc và phát triển chăn nuôi Thanh Ninh (Bỉm Sơn – Thanh Hóa), Trung tâm truyền giống gia súc và phát triển chăn nuôi (Vinh – Nghệ An), Xí nghiệp truyền giống gia súc và phát triển chăn nuôi miền Trung (Nha Trang – Khánh Hòa). Xí nghiệp truyền giống gia súc và phát triển chăn nuôi Miền Nam (Gò Vấp – Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 2001 trở về trước trực thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam không có đơn vị chuyên sâu quản lý điều hành cho cả nước, sản xuất và tiêu thụ tinh < 100.000 liều, không đáp ứng được nhu cầu cải tạo đàn bò quốc gia, các đơn vị kinh tế khó khăn không có công ăn việc làm, không có chiến lược phát triển.

Đứng trước bối cảnh này, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép thành lập Công ty Kỹ thuật truyền giống Gia súc Trung ương QĐ 2934 29/6/2001 nhằm có một cơ quan chuyên ngành quản lý hệ thống thụ tinh nhân tạo trâu bò của Việt Nam và văn phòng Công ty đặt địa điểm ở số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công ty có nhiệm vụ:

  • Nuôi bò đực giống, sản xuất, tiêu thụ và bảo quản tinh đông lạnh.

– Phối hợp cùng các địa phương trong cả nước tổ chức xây dựng, củng cố, phát triển truyền thống nhân tạo trâu bò thành hệ thống, màng lưới thụ tinh nhân tạo trong cả nước.

– Xuất nhập khẩu dụng cụ, vật tư thụ tinh nhân tạo và các mặt hang phục vụ phát triển chăn nuôi.

– Đào tạo kỹ thuật viên dẫn tinh và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi.

– Thực hiện các dự án về phát triển chăn nuôi gia súc lớn.

– Dịch vụ vật tư chuyên dung cho công tác thụ tinh nhân tạo, cung ứng gia súc và thức ăn chăn nuôi.

– Nuôi giữ, nhân giống gia súc lớn giống gốc quốc gia nhằm cung cấp con giống cho các địa phương.

– Sản xuất kinh doanh tổng hợp khác nhằm phát huy tiềm năng lao động, đất đai, tiền vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của Công ty như: trồng cây ăn quả, cây lương thực, sản xuất nông lâm kết hợp, nuôi cá, khai thác chế biến đá…

Với việc hình thành công ty Kỹ thuật truyền giống Gia súc Trung ương, đã tạo được nhiều thành tựu to lớn, trong đó nổi bật là:

1, Hình thành đơn vị hệ thống TTNT Trung ương đến địa phương

2, Đào tạo được nhiều dẫn tinh viên trên cả nước.

2, Quản lý, chỉ huy điều hành toàn công ty, trong đó 6 đơn vị cấp dưới 100% có công ăn việc làm, trong năm 2001-2004 sản xuất tiêu thụ tinh 300.000 – 400.000 liều/năm.

II, Giai đoạn 2: 2005-2007 – Công ty HNHH Một thành viên giống gia súc lớn Trung ương

Thực hiện đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp, Ngày 06/01/2005 Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 32/GĐ/BNN-TCCB về việc chuyển đổi Công ty kỹ thuật truyền giống gia súc Trung ương thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

– Nuôi giữ và nhân giống gia súc lớn giống gốc

– Nuôi bò đực giống, sản xuất, bảo quản, tiêu thụ tinh đông lạnh.

– Xuất nhập khẩu: giống gia súc lớn, dụng cụ, vật tư truyền tinh nhân tạo và các mặt hàng phục vụ phát triển chăn nuôi.

– Đào tạo kỹ thuật viên dẫn tinh.

– Dịch vụ truyền tinh nhân tạo, cung ứng gia súc và thức ăn chăn nuôi.

– Sản xuất nông lâm nghiệp và kinh doanh tổng hợp khác.

Với quyết định này, nhà nước trao cho quyền lớn hơn trong việc chủ động từ sản xuất kinh doanh đến tài chính đến công tác nhân sự, chủ tịch Công ty được toàn quyền quyết định. Vì vậy mà sản xuất tiêu thụ tinh đáp ứng cơ bản thỏa mãn nhu cầu cho cả nước, số lượng, chất lượng, chủng loại mỗi năm đạt đến 500.000 – 600.000 liều/năm.

III, Giai đoạn 3: 2007 – nay: Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

Đứng trước thời cuộc đổi mới sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp nhà nước chuyển sang cổ phẩn hóa. Để thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ cải tạo đàn trâu bò Việt Nam, Công ty TNHH nhà nước một thành viên được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp quyết định chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Chăn nuôi, và được tổ chức lại thành Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương với 2 đơn vị cấp dưới là Trạm Nghiên cứu và Sản xuất tinh đông lạnh Moncada và Trạm lưu giữ và cung ứng tinh giống gia súc Từ Sơn và 4 đơn vị đại lý.

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA VINALICA

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương là:

– Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

– Đào tạo tập huấn cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giống, chủ trang trại và chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật trong chăn nuôi,

– Nuôi giữ giống gốc, tuyển chọn trâu bò đực giống ngoại thuần chủng cao sản để sản xuất, bảo quản và tiêu thụ tinh trâu bò đông lạnh (thương hiệu Vinalica), nhằm cung cấp thỏa mãn nhu cầu cho 63 tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu.

– Phối hợp với các tỉnh thành trong cả nước tổ chức, xây dựng và phát triển thành hệ thống mạng lưới TTNT trâu bò từ trung ương tới địa phương.

– Cung cấp bò bê giống, vật tư TTNT, vật liệu phục vụ phát triển chăn nuôi cho các địa phương trong cả nước.

– Triển khai thực hiện các dự án về chăn nuôi gia súc lớn.

– Xuất nhập khẩu vật tư TTNT, giống gia súc, vật tư chăn nuôi và kinh doanh tổng hợp khác…

Qua đó, Trung tâm làm đúng sứ mệnh cải tạo đàn trâu bò của cả quốc gia Việt Nam thông qua kết quả nghiên cứu của các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thương hiệu Vinalica từ đó chuyển giao được các sản phẩm tới các địa phương trong cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu cho các địa phương trong cả nước từ số lượng, cơ cấu, chủng loại: 600.000 – 1.000.000 liều/năm đặc biệt là đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính:

  • Tư vấn cho các tỉnh thành về phát triển chăn nuôi gia súc lớn.
  • Đào tạo tập huấn dẫn tinh viên trên toàn quốc.
  • Thông qua kết quả nghiên cứu chuyển giao tinh, nitơ, vật tư TTNT, cỏ giống, bò giống và được các Bộ, các tỉnh, các địa phương ghi nhận đánh giá cao.
  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm, số lượng đề tài, bài báo khoa học chất lượng cao ngày càng tăng.

Tóm lại trong vòng 15 năm 2001 – 2016 từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã:

1. Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Bộ giao từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, hợp tác quốc tế, sản xuất kinh doanh, dự án…và góp phần hết sức thiết thực cho công tác cải tạo đàn bò của cả quốc gia Việt Nam.

2. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cán bộ Trung tâm và cho các tỉnh thành.

3. Luôn đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, khoa học, bài bản, nề nếp, hiệu quả cao, pháp lý lớn, nội bộ đoàn kết cao.

4, Giải quyết tốt việc làm đời sống thu nhập cho cán bộ viên chức trong toàn cơ quan.

Một số sơ đồ về thành tựu hoạt động của VINALICA trong vòng 15 năm:

a, CHẤT LƯỢNG TINH ĐÔNG LẠNH THƯƠNG HIỆU VINALICA

Chỉ tiêu ĐVT Bò sữa

HF

Bò thịt cao sản Bò Brahman Trâu nội Trâu Murrah
Thể tích cọng rạ (V) ml 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Số lượng tinh trùng sống trong 1 cọng rạ trước khi đông lạnh Tr/CR ³ 25 ³ 25 ³ 25 ³ 25 ³ 25
Hoạt lực sau khi giai đông (A) % ³ 40 ³ 40 ³ 40 ³ 40 ³ 40
Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu % ³50 ³60 ³60 ³50 ³50
Màu sắc vỏ cọng rạ (CR)   Xanh nước biển Nâu nhạt Vàng Đỏ Xanh lá mạ
Thương hiệu trên cọng rạ VINALICA
Các thông số ghi trên cọng rạ Mã nước; Giống gia súc; Số hiệu đực giống; Ngày sản xuất và tên Trung tâm sản xuất (VINALICA).

b, SƠ ĐỒ CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ NHÂN LỰC CỦA VINALICA

Vị thế uy tín Trung tâm ngày càng được nâng lên tạo thế chiến lược phát triển bền vững đến sản xuất tiêu thụ tinh, Nitơ, Vật tư TTNT, bò giống, cỏ giống, đào tạo ngày càng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn và phục vụ hầu hết 63 tỉnh thành trong cả nước. Hoạt động của Đảng, chính quyền, Đoàn thể luôn thực hiện đường lối chính sách của Đảng, nội quy đơn vị, pháp luật Nhà nước và mọi chế độ chính sách của Nhà nước với người lao động, chính vì vậy Trung tâm đã được:

  • Chủ tịch nước tặng huân chương lao động.
  • Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
  • Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng bằng khen và giải thưởng Bông lúa Vàng Việt Nam.
  • Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và lao động ngành tặng cờ thi đua xuất sắc, tặng bằng khen…
  • Công đoàn Viện Chăn nuôi, Ủy ban nhân dân các tỉnh tặng bằng khen…

Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa của Bộ NN&PTNT, của Viện Chăn nuôi và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của các tỉnh thành, các đơn vị làm nhiệm vụ TTNT với Trung tâm nhằm góp phần hết sức thiết thực cho công tác cải tạo phát triển đàn bò trong cả nước và góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi của Chính phủ.

Related Articles

Organization, activity diagrams

Vietnam Ruminant Breeding Center

Potential advantages

Vietnam Ruminant Breeding Center POTENTIAL AND ADVANTAGE OF VINALICA Has many high-yieling breeds such as dairy breeds (Holstein Friesian, Jersey), beef...

FUNCTION AND MISSION

Vietnam Ruminant Breeding Center FUNCTION AND MISSION OF VINALICA Research, technology transfer and international cooperation Training of technical staffs,...

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Dismiss