Trạm NC&SX tinh đông lạnh Moncada

Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 04 3388 1152

Fax: 04 33 88 1013

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua