Trạm Lưu giữ & Cung ứng tinh giống gia súc

Địa chỉ: Đồng Nguyên – Từ Sơn – Bắc Ninh

Số điện thoại: 0241 383 1739

Fax: 0241 383 3901

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua