Bình ni tơ 35-50

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua