SẢN PHẨM

Bò đực Giống Brahman Hoa Kỳ – đẳng cấp chất lượng giống, chất lượng tinh Bò chuyên thịt cao sản thương hiệu VINALICA

Hoa Kỳ không chỉ là quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu mà còn là một nước có nền nông nghiệp hiện đại tiên tiến, đây là cái nôi chọn tạo được những giống bò chuyên thịt, chuyên sữa cao sản ưu tú nhất thế giới. Trong các giống bò chuyên thịt có nguồn …

Read more→

Vật tư chăn nuôi VINALICA

CUNG CẤP VẬT TƯ THỤ TINH NHÂN TẠO   Bình bảo quản tinh của Trung Quốc   Bình bảo quản tinh của Pháp , Mĩ   Súng bắn tinh     Kìm thiến bò , thước dây đo bò       Găng tay     Ống ghen       Ống viết thể tai …

Read more→