Công ty cổ phần Giống gia súc Thanh Ninh

Địa chỉ: Bắc Sơn – Bỉm Sơn – Thanh Hóa

SĐT: (037). 3763008

Fax: (037). 3763105

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua