Tinh bò BBB

Tin liên quan

Tinh bò BBB

BBCI_Belmondo  

Bò đực Giống Brahman Hoa Kỳ – đẳng cấp chất...

Hoa Kỳ không chỉ là quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu mà còn là một nước có nền nông nghiệp hiện đại tiên tiến,...