Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lương Anh Dũng

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương – Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 506 ngày 15 tháng 10 năm 2018) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Lương Anh Dũng

Đề tài: Khả năng sinh trưởng, sản xuất tinh và ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến năng suất, chất lượng tinh của bò đực giống Brahman, Red Angus nuôi tại Moncada.

Chuyên ngành:           Chăn nuôi

Mã số:                        9 62 01 05

Nghiên cứu sinh:        Lương Anh Dũng

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Mai Văn Sánh

2. TS. Lê Văn Thông

Cơ sở đào tạo:             Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT Họ và tên, Học hàm học vị Cơ quan công tác Chức trách trong Hội đồng
1 GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch Học viện Nông nghiệp Việt Nam Chủ tịch
2 PGS.TS. Hoàng Kim Giao Hội Chăn nuôi Việt Nam Phản biện 1
3 PGS.TS. Trần Văn Tường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Phản biện 2
4 PGS.TS. Phạm Kim Đăng Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phản biện 3
5 TS. Lê Văn Ty Viện Công nghệ sinh học Ủy viên
6 TS. Lê Bá Quế Viện Chăn nuôi Ủy viên
7 TS. Phạm Văn Tiềm Bộ Khoa học và Công nghệ Thư ký

 

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Chăn nuôi; Mã số: 9 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Phòng Khoa học, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

Phó viện trưởng phụ trách Viện – TS.Phạm Công Thiếu phát biểu tại buổi lễ

NCS báo cáo luận án trước Hội đồng

Tân tiến sĩ phát biểu tại buổi lễ

Hội đồng và Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng tân Tiến sĩ

Phó viện trưởng phụ trách Viện chụp ảnh lưu niệm cùng tân Tiến sĩ

Lãnh đạo Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng tân tiến sĩ

Tin liên quan

THÔNG BÁO: LỊCH KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO KỸ THUẬT...

– Ngày khai giảng: Thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019 – Thời gian học: 21 ngày liên tục (học cả thứ 7 & Chủ nhật). – Giảng...

THÔNG BÁO: LỊCH KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO KỸ THUẬT...

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO TRÂU, BÒ – Khóa 202 – Ngày khai giảng: Thứ hai, ngày 08 tháng...