Công ty cổ phần phát triển Giống gia súc miền Trung

Địa chỉ: 56 – Đường 2/4; Vĩnh Hải; Nha Trang; Khánh Hòa

SĐT: (058). 3831190

Fax: (058). 3836994

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua