Lớp PGNT trâu bò khóa I/ 2016

[envira-gallery id=”940″]

Đến với VINALICA bạn sẽ có con giống tốt nhất Bỏ qua